خدمات استخدام آریا آپدیت

 

 

ارائه خدمات عارضه یابی و نیازسنجی رایگان در حوزه های استخدام

ارائه پروفایل و کارنامه جامع رزومه

ارائه خدمات استخدامی متنوع، شامل و نه محدود به :

  • یافتن رزومه های مناسب
  • برگزاری آزمون ها و مصاحبه های تخصصی
  • آموزش های تخصصی پیش از استخدام
  • آموزش های تخصصی حین استخدام
  • تضمین کیفیت عملکرد پرسنل استخدام شده (حداقل 90% )

امگان برگزاری آزمون های استخدامی برحسب نیاز کارفرما

ارائه گواهی نامه ی تایید رزومه و پشتیبانی رایگان 2 ماهه از رزومه ارسالی

گارانتی رزومه پیشنهادی با امکان بازگشت وجه در صورت عدم رضایت کارفرما (برحسب شرایط تعریف شده)

ارائه خدمت Pre Resume Study رایگان