دوره فشرده 3 ساعته و حرفه ای ICDL برای دو گروه A و B در آکادمی آموزش ، توسعه و استخدام آریا آپدیت برگزار گردید.
پکیج های ویژه ی دانشجویان شامل تمام دوره های کاربردی به  تفکیک رشته ، در دوماه آینده برگزار خواهد شد.
برای شرکت در این دوره ها و اطلاع از ن…

ادامه مطلب